Adliga anor

Morfars och farmors släkter avviker in på sensationsfyllda grenar över hela Sverige redan under 1800-talet. Deras släkter är otroligt spännande och har gått att spåra mer än 1000 år bakåt i tiden. Här följer ett axplock av spännande karaktärer och släkter bland mina förfäder.


Henrik Ulfvenklou d y och duellen i gryningen >>

Kaptenen Per Jönsson Fahnehielm >>

Majoren Gabriel Gyllenståhl >>

Riksrådet Mattias Mylonius, adlad Björnklou >>

Biskop Laurentius Olai Wallius >>

Ätten Wallenstedt >>


<<

Mattias Loman © 2010 • Källor Gästbok

www.mattiasloman.se