Källor

Jag har använt mig av en lång rad källor för att spåra mina släktingar. För det är just det släktforskning handlar om, att samla in uppgifter från en mängd olika källor. Det är viktigt att vara källkritisk, eftersom det ibland kan dyka upp två olika uppgifter om en persons ursprung. Man får då ibland spendera timma ut och timma in med att analysera och värdera materialet.
Min främsta källa är naturligtvis kyrkoböckerna. Det gäller då släktingar som är födda, döda, vigda eller har flyttat under 1800- och 1700-talen. Alla uppgifter är dubbelkollade och är till 99.99% vattentäta, med en liten reservation för eventuella feltolkningar eller slarvfel vid sammanställningen.

Släktforskningsuppgifterna som sträcker sig längre tillbaka än 300 år har däremot större anledning att hänvisas till källmaterial, så att man inte leder andra släktforskare ut på svaga trädgrenar och gör sig skyldig till historieförfalskning. Jag har alltid som utgångspunkt att ju äldre en uppgift är, desto mindre tillit ska man sätta till den. Jag har så gått det har gått försökt lägga in källor till alla uppgifter. I de enstaka fall där uppgiften är svävande (kanske på grund av att det källkritiska material som finns att tillgå inte heller är helt övertygande), har jag dock skrivit det klart och tydligt för att inga missförstånd ska uppstå.

Jag har uteslutande använt mig av välkända, etablerade källor inom släktforskningsväsendet. Det är som sagt a och o att kunna lita på uppgiftslämnaren.


<<

Mattias Loman © 2007 • Källor Gästbok

www.mattiasloman.se