Frälsegårdarna i Misterhults socken

Misterhults socken ligger i Tunaläns härad i mellersta Kalmar län och består till större delen av djupa skogar och bergsplatåer, insprängd som en kil i det småländska kustlandskapet mellan de mer välodlade, öppna och gamla kulturbygderna Tjust i norr och Kalmarslätten i söder. Misterhult är en av de största socknarna i södra och mellersta Sverige (39081 ha).

Med sina 2000 bronsåldersgravar är Misterhult den socken som har mest fornlämningar i hela Sverige. Det finns många lämningar runt dagens byar Värnamo, Basthult och t o m utanför Fårbo. Då gick kusten alldeles här, men vattnet har sen dess dragit sig tillbaka flera kilometer. I urminnes tider steg förfäder iland här för att begrava sina döda.

Om Misterhults socken • Bilder från socknen

Misterhults säteri • Fårebo säteri • Gässhults säteri • Hunö
Imbramåla • Köksmåla • Lindnäs • Tjustgöl
Wirums säteri • Wirbo säteri • Virkvarn

Ätten Nordenskjöld på Fårebo


Sammanställt av Mattias Loman 2010 ©

Mattias Loman © 2010 • Källor Gästbok

www.mattiasloman.se